Inriktning/metod

De traditionella psykodynamiska metoderna bildar grund, liksom den schweiziske psykoanalytikern C.G.Jungs teorier.

Här betonas det omedvetnas betydelse och fokus ligger på "skuggaspekter" (personlighetens delvis bortträngda, icke accepterade karaktärsegenskaper).

När obalans råder mellan de medvetna och omedvetna sidorna inom oss uppkommer ångest, depressioner, fobier, ätstörningar, självförtroendeproblem, psykosomatiska besvär etc.

Jag använder kroppsorienterade tekniker (George Downing) i kombination med hypnos för att avtäcka "det omedvetna", liksom nattdrömmar och "inre bilder" (psykets symbolskapande förmåga via fantasin).

Tyngdpunkten i terapin ligger dock i själva samtalet som äger rum i en behaglig och avspänd miljö. Här har man då möjlighet att i lugn och ro och med beprövade tekniker i hypnos och kroppsorienterad psykoterapi, få vägledning i hur man tränger lite djupare in i sig själv för att upptäcka orsakerna till sina svårigheter.

Enligt min erfarenhet räcker det oftast inte med att "tänka rätt" (kognitiv terapi) när vi ska lösa våra problem. Stor uppmärksamhet måste också riktas mot känslolivet. Känslorna måste lyftas upp och bearbetas för att hitta den balans och harmoni man strävar efter. Relationen som växer fram i terapin blir utomordentligt viktig för att man ska kunna öppna upp sina mest sårbara sidor.

 

 

 
 
Per Lundén | Leg.Psykolog Leg.Psykoterapeut | Mottagning: Vasagatan 58, 411 37 Göteborg | Tel: 0730-53 61 67 | E-mail: per.lunden@telia.com