Är idag 67 år.

Tidigt i mitt liv funderade jag över de existentiella livsfrågorna, varför det föll sig naturligt att börja studera på psykologlinjen i Göteborg 1973. Blev klar med grundutbildningen 1976 (biträdande psykolog). Läste åren 1977-1979 en 60 poängs kurs halvfart i hypnos för läkare, tankdläkare och psykologer (Svenska föreningen för klinisk och experimentell hypnos). Här mötte jag många av de stora internationella giganterna inom hypnos - en ovärderlig erfarenhet.

Dåtidens psykologutbildning krävde minst 4 års yrkeserfarenhet innan de sista 2 åren fick slutföras. Arbetade då som lärarvikarie och som mentalskötare på Lillhagens sjukhus och började med egna hypnospatienter under handledning.

1985 tog jag psykologexamen och 1986 fick jag legitimation som psykolog. Har sedan dess haft anställningar främst inom kommun och landsting samtidigt som jag arbetat med min privata praktik.

1998 blev jag legitimerad psykoterapeut, en utbildning som omfattade 80 poäng halvfart, varav 20 poäng var specialdesignade för hypnosanvändning inom psykoterapi.

Idag anlitas jag av företag som Astra Zeneca, Volvo, SCA m.fl. och av en del mindre och medelstora företag som också köper handledning och coaching av mig.

 

 
 
 

Om mig själv

 

 

 
Per Lundén | Leg.Psykolog Leg.Psykoterapeut | Mottagning: Vasagatan 58, 411 37 Göteborg | Tel: 0730-53 61 67 | E-mail: per.lunden@telia.com